DATA PEJABAT STRUKTURAL
+ INDEXS DATA PEJABAT STRUKTURAL
NIP
:
NIP
:
Nama
:
Nama
:
Jabatan
:
Jabatan
:
Golongan
:
Golongan
:
Riwayat Pendidikan
:
  Riwayat Pendidikan
:
 
 
   
 
 
   
 
Riwayat Pekerjaan
:
  Riwayat Pekerjaan
:
 
 
   
 
 
   
 
NIP
:
19631203 198503 2 001 NIP
:
19630802 198503 2 003
Nama
:
Roihah, SH Nama
:
Dewi Fatonah, SH
Jabatan
:
Panmud Hukum Jabatan
:
Panmud Pidana
Golongan
:
Penata TK. I  (III/d) Golongan
:
Penata TK. I (III/d)
Riwayat Pendidikan
:
  Riwayat Pendidikan
:
 
 
   
 
 
   
 
Riwayat Pekerjaan
:
  Riwayat Pekerjaan
:
 
 
   
 
 
   
 
               
NIP
:
19610412 198403 2 002        
Nama
:
Sri Indajani, SH      
Jabatan
:
Panmud Perdata      
Golongan
:
Penata  TK. I (III/d)      
Riwayat Pendidikan
:
       
 
       
 
       
Riwayat Pekerjaan
:
       
 
       
 
       
               
NIP
:
19860522 201101 1 005 NIP
:
19840420 200604 1 003
Nama
:
Muhammad Hafidin Ilham, SH. Nama
:
Mochamad Fajar Andrianto, SH
Jabatan
:
Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Jabatan
:
Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Golongan
:
Penata Muda TK. I  (III/b) Golongan
:
Penata Muda TK. I (III/b)
Riwayat Pendidikan
:
  Riwayat Pendidikan
:
 
 
   
 
 
   
 
Riwayat Pekerjaan
:
  Riwayat Pekerjaan
:
 
 
   
 
 
   
 
               
NIP
:
19820912 200604 1 002        
Nama
:
Ari  Efendi, SH      
Jabatan
:
Kasubag Umum dan Keuangan      
Golongan
:
Penata Muda TK. I  (III/b)      
Riwayat Pendidikan
:
       
 
       
 
       
Riwayat Pekerjaan
: