PANITERA PENGGANTI DAN JURU SITA
+ INDEXS PANITERA PENGGANTI DAN JURU SITA
NIP
:
19640710 198403 2 001 NIP
:
19630802 198503 2 003
Nama
:
Lely Kurniati Waliulu, SH Nama
:
Dewi Fatonah, SH
Jabatan
:
Panitera Pengganti Jabatan
:
Panitera Pengganti
Golongan
:
Penata  TK. I (III/d) Golongan
:
Penata  TK. I  (III/d)
Pendidikan Terakhir
:
S-1 UNMER Pendidikan Terakhir
:
S-1 UNDAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIP
:
19681030 199103 2 002 NIP
:
19610207 199203 1 001
Nama
:
Komariyah, SH Nama
:
H. Abdul Sukur, SH
Jabatan
:
Panitera Pengganti Jabatan
:
Panitera Pengganti
Golongan
:
Penata TK. I  (III/d) Golongan
:
Penata  TK. I (III/d)
Pendidikan Terakhir
:
S-1 UNMER Pendidikan Terakhir
:
S-1 UNMER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
NIP
:
19710508 199303 1 002 NIP
:
19630428 198703 1 001
Nama
:
Sigit Meinarno, SH Nama
:
Muryantoro
Jabatan
:
Panitera Pengganti Jabatan
:
Panitera Pengganti
Golongan
:
Penata  TK. I (III/d) Golongan
:
Penata  (III/c)
Pendidikan Terakhir
:
S-1 UNMER Pendidikan Terakhir
:
SMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
NIP
:
19650221 198603 1 001 NIP
:
19640727 199103 1 004
Nama
:
Fatkhullah Sugiadi Nama
:
Bambang Supriyono, SH
Jabatan
:
Panitera Pengganti Jabatan
:
Panitera Pengganti
Golongan
:
Penata  (III/c) Golongan
:
Penata  TK. I (III/d)
Pendidikan Terakhir
:
SMEA Pendidikan Terakhir
:
S-1 UPB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
NIP
:
19660318 198903 1 002 NIP
:
19691220 199203 2 001
Nama
:
Endro Wikiyanto, SH Nama
:
Andi Elfiati
Jabatan
:
Panitera Pengganti Jabatan
:
Panitera Pengganti
Golongan
:
Penata Muda  TK. I (III/b) Golongan
:
Penata Muda TK. I  (III/b)
Pendidikan Terakhir
:
S-1 UNSURI Pendidikan Terakhir
:
SMA
 
 
 
 
 
 
         
         
             
NIP
:
19831222 200904 2 006
Nama
:
Erna Puji Lestari, SH
Jabatan
:
Panitera Pengganti
Golongan
:
Penata Muda  TK. I  (III/b)
Pendidikan Terakhir
:
S-1 UNIBRAW
 
 
 
 
 
 
         
         
             
NIP
:
19860928 200604 1 004 NIP
:
Nama
:
Muqorrobin, SH Nama
:
Jabatan
:
Jurusita Jabatan
:
Golongan
:
Penata Muda  TK. I  (III/b) Golongan
:
Pendidikan Terakhir
:
S-1 UPM Riwayat Pendidikan
: